සුළු මුදලකින් සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන වෙළද ව්‍යාපාරයක සාඩම්බර හිමිකරුවෙකු වන්න. - Sell Buy Rent Properties in Sri Lanka - Lankaland.lk

Sri Lanka Property Search

Ref.No: LK50627
සුළු මුදලකින් සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන වෙළද ව්‍යාපාරයක සාඩම්බර හිමිකරුවෙකු වන්න.
Property Description

සුළු මුදලකින් සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන තොග/ සිල්ලර වෙළද ව්‍යාපාරයක සාඩම්බර හිමිකරුවෙකු වන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම මාර්ගය වන කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ යක්කල පිහිටි දැනට මාසිකව රැපියල් ලක්ෂ 50 – 60 කට ආසන්න වෙළද පිරිවැටුමක් ඇති මිනි මාර්ට් තොග සහ සිල්ලර දෙකම පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයක් පවත්නා බඩු භාණ්ඩ හා ව්‍යාපාර අවස්ථාද සමග දීර්ඝ කාලීනව බද්දට ගැනීමට හැක.

Property Overview
Location
Kandy Road
City
Yakkala
District
Gampaha
Price
Rs: 50,000  Per Month
About the Price
Negotiable
Views
965
Property Status
Available
Additional Information

කොරෝනා වසංගතන හේතුවෙන් විදේශ රටවල රැකියා අහිමිව/ සේවය අවසන් කර මෙරටට පැමිණ ආයෝජන අවස්ථාවක් සොයමින් සිටින ඔබට මෙන්න කදිම අවස්ථාවක්

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න චන්දන 077 537 9084

Contact Details
Name of the Seller
Chandana
Seller Type
Personal
Mobile
Image Gallery
Similar Properties
X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?

X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?