කඩවත නගරයේ වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. - Sell Buy Rent Properties in Sri Lanka - Lankaland.lk

Sri Lanka Property Search

Ref.No: LK69230
කඩවත නගරයේ වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
Property Description

කඩවත නගරයේ වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

කඩවත 9 කණුව – පර්චස් 15.5 ක පහසුකම් සහිත තාප්ප ගේට්ටු දැමූ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි ඉතා අනර්ඝ ඉඩම විකිණීමට. කොළඹ නුවර පාරට මිටර් 500. පාරවල් දෙකකින් ඉඩමට ප්‍රවේශ විය හැක.
( කඩවතට කිලෝ මීටර් 1, කිරිබත්ගොඩට කිලෝමීටර් 1.5 පමණ )

Property Overview
Location
9 කණුව, කඩවත.
City
Kadawatha
District
Gampaha
Land Area
15.5 Perches
Price
Rs: 1,200,000  Per Perch
About the Price
Negotiable
Views
1109
Property Status
Available
Additional Information

- විදුලිය
- දුරකථන
- ජලය සහ වෙනත් පහසුකම් මෙහි ඇත.

 

Contact Details
Name of the Seller
අත්තනායක
Seller Type
Personal
Image Gallery
Similar Properties
X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?

X

Your name

Your email

Message

Are you a Human ?